Allt om brunnsborrning - tips inför brunnsborrning och katalog över brunnsborrare

Brunnsborrning

Den första brunnsborrningen i Europa anses ha genomförts år 1126 vid klostret Lillers som låg i den franska provinsen Artois. Denna brunnsborrning har sedan gett upphov till namnet “artesisk brunn”.

För att säkerställa att man lyckas med sitt brunnsborrningsprojekt krävs både en bra ekonomi samt god planering och framförhållning. Viktigast är dock att välja den bästa brunnsborraren för just era behov. Därför är det viktigt att ta in offerter från flera olika företag som sysslar med brunnsborrning samt be om referenser som ni kan kontakta för att förhöra er om hur de olika företagen arbetar och om deras kunder är nöjda. Bäst är om ni kan få referenser från kunder i ert område då ni då har liknande förutsättningar vid brunnsborrning.

Kostnaden för att borra till en ny vattenbrunn avgörs till största delen av det djup till vilket ni behöver borra. Även typen av mark som ni ska borra i har betydelse när det gäller pris på brunnsborrning. T.ex. så är det i de flesta fall dyrare att genomföra brunnsborrning i lera, grus och sand jämfört med brunnsborrning i berg.

Kostnad för brunnsborrning

För att ni inte ska råka ut för att bli tvungna att avbryta brunnsborrningen mitt under arbetets gång är det viktigt med bra planering. Ser till att ni planerar in alla olika moment som en brunnsborrning innebär samt vilka kostnader och utgifter som kan komma att bli aktuella under tiden som brunnsborrningen pågår. Gör man inte detta är risken stor att pengarna tar slut och arbetet måste då avbrytas eller bli stående under en längre period.

Nedan är en lista över viktiga saker att tänka på vid planering av brunnsborrning:

  • Finns det grannar som redan utfört brunnsborrning?
  • Vilka företag inom brunnsborrning finns i närheten, några rekommendationer?
  • Budget, hur mycket har jag råd att lägga på brunnsborrningen?
  • Hur djupt har grannarna behövt borra, om dom har borrat?
  • Vilken mängd vatten behöver jag få från egen brunn?
  • Avståndet mellan tänkt brunn och fastigheten
  • Ska det ingå pumpar i arbetet med brunnsborrning, eller finns befintliga?
  • Vilka olika moment ska tas med i en offert?


Innan ni begär offerter för brunnsborrning från olika företag är det viktigt att veta vad ni vill företaget ska utföra för arbete. Antingen vill ni få en offert på allt arbete, eller så planerar ni att göra vissa delar på egen hand. Alternativt kan ni be om två olika offerter för att få pris på både hela arbetet och ett annat pris på vad brunnsborrningen skulle kosta om ni gör vissa moment på egen hand.